Skip to main content

 Школа-конференція молодих вчених

4 - 8 жовтня 2021 р. в  м. Ужгород відбудеться школа-конференція молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології» (СМФХТ – 2021)

Школа-конференція проводиться за ініціативи Національної академії наук України з метою інформування молодих науковців щодо останніх досягнень в галузі синтезу, вивчення та застосування нових матеріалів, нанорозмірних систем і наноматеріалів, а також дозволить отримати досвід представлення результатів власних досліджень, обмінятися інформацією та обговорити нові результати, що стосуються найбільш важливих фундаментальних, прикладних і технологічних аспектів сучасного матеріалознавства.

Захист дисертації

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Антонова Євгена Євгеновича на тему “Методи математичного моделювання мікрорельєфних спеціалізованих структур для світлоповертання та рефракції світла” відбувся на Спеціалізованій вченій раді Д26.002.02 Національного технічного університету України ”Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” 1 липня 2020 року.

В дисертаційній роботі аналізуються мікрорельєфні структури, які створені плоскими дзеркальними гранями і які можливо виготовити з необхідною оптичною якістю відомим методом “алмазного” різання.

Колектив ІПРІ НАН України щиро вітає Євгена Євгеновича з цією подією в житті та бажає плідних успіхів на тернистих стежках науки.

Вітання з нагородою

                Щиро вітаємо директора Інституту проблем реєстрації інформації академіка НАН України, доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки

Петрова Вячеслава Васильовича

з нагородженням

орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

указом Президента України №254/2020 від  27 червня за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

 

Колектив ІПРІ НАН України.

Збірник тез “Реєстрація зберігання і обробка даних “

Вийшов з друку збірник тез “Реєстрація зберігання і обробка даних “. Щорічна підсумкова наукова конференція 16-17 травня 2019 року.

У збірнику представлено результати досліджень у галузі інформаційних технологій, одержані співробітниками ІПРІ НАН України в 2018 році.

ЗМІСТ збірника тез Щорічної підсумкової наукової конференції.

 

Щиро вітаємо!

Колектив Інституту проблем реєстрації інформації щиро вітає співробітників:

ГОРБАЧИК ОЛЕНУ СЕМЕНІВНУ

 ДОДОНОВА ВАДИМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки за 2019 рік.