Skip to main content

ОГОЛОШЕННЯ

Для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу  систем оптичної  реєстрації інформації за спеціальністю  01. 05. 02 “ Математичне моделювання та обчислювальні методи“ подано одну заяву для участі в конкурсі від доктора технічних наук  Антонова Євгена Євгеновича.

 Антонова Є. Є. допущено до участі в конкурсі.

Нагадуємо, що:

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу систем оптичної реєстрації інформації

за спеціальністю 01. 05.02 “ Математичне моделювання та обчислювальні методи”

Перелік документів, що подаються для участі в конкурсі:

  1. письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі;
  2. копію документа, що засвідчує особу;
  3. заповнену особову карту ( анкету) встановленого зразка;
  4. автобіографію;
  5. копію трудової книжки;
  6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня , присвоєння вченого звання , військового квитка( для військовозобов’язаних);
  7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та / або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у науковій установі, в якій оголошується конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі. Строк прийняття заяв та документів 30 календарних днів від дня оприлюднення оголошення . Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.

Адреса Інституту: 03113, м. Київ – 113, вул.. Шпака ,2 Відділ кадрів тел..044 454 21 54

02 грудня 2020р.