Skip to main content

Вчена рада Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

Склад Вченої ради затверджено Постановою Бюро Відділення інформатики (протокол № 3 від 25.07.14 р.) у кількості 12 чоловік на період з 25.07.2014 р. по 25.07.2019 р.

 • Петров В. В. - Голова ради - директор інституту; академік НАН України, д.т.н., професор;
 • Додонов O. Г. - заступник голови ради - заступник директора інституту з наукових питань, д.т.н., професор;
 • Шанойло С. М. - секретар ради - учений секретар інституту, к.т.н., с.н.с. 
 • Члени вченої ради:
 • Крючин А. А. - член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор (згідно з  Положенням);
 • Матов О. Я. - д.т.н., професор (обраний на зборах наукових працівників 20.06.14 р.);
 • Ланде Д. В. - д.т.н., с.н.с. (обраний  на зборах наукових працівників 20.06.14 р.);
 • Лапчук А.С. - д.т.н., с.н.с.;
 • Циганок В,В, - д.т.н., с.н.с.;
 • Бріцький О. І. - к.т.н., пров.н.с. (обраний на зборах наукових працівників 20.06.14 р.);
 • Буточнов О.М.  к.т.н., с.н.с. (обраний на зборах наукових працівників 20.06.14 р.);
 • Коваль О. В. - к.т.н., с.н.с. (обраний на зборах наукових працівників 20.06.14 р.); 
 • Буточнов О.М. - к.т.н., с.н.с.;
 • Юзефович В.В. - к.т.н., с.н.с.;
 • Кузнєцова М.Г.  - к.т.н., с.н.с.;
 • Андрійчук О.В. - к.т.н., с.н.с. - Голова Ради молодих учених (за посадою)
 • Єгупова Л.І. - Керівник первинної профспілкової  організації.